Aktualności

11.04.2014
Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości w roku 2013 do sądów w kraju wpłynęło ponad 4800 wniosków o ogłoszenie upadłości. Sądy rozpatrując 4634 wnioski (więcej o 12% niż w roku 2012) wydały postanowienia o ogłoszeniu upadłości dla 926 podmiotów, w tym 748 postanowień o ogłoszeniu...
24.02.2014
Prezes Zarządu Jatex Finanse S.A. odbierający nagrodę Prezydenta Bytomia za 20-lecie działalności firmy.
„Ludzie sportu i biznesu mają wiele wspólnego. Trzeba mieść charakter, być zawziętym, odważnym i wytrwałym, aby osiągnąć sukces zarówno ten sportowy jak i biznesowy”– mówił Prezydent Bytomia Damian Bartyla, otwierając II Galę Sportu i Biznesu. Na minionej Gali Sportu i Biznesu, organizowanej...
20.01.2014
W ciągu ostatnich dwunastu lat w Polsce wartość obsługiwanych wierzytelności przez firmy windykacyjne wzrosła o 210% z 16,2 mld zł. w 2010 r. do 34 mld zł. w roku 2012. Wraz z rozwojem rynku należności trudno ściągalnych wzrasta konkurencja w branży windykacyjnej. Nowo powstałe w ostatnich...
12.12.2013
Obowiązująca od 28 kwietnia 2013 r. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych pozwala obciążyć dłużnika kosztami, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należnych mu pieniędzy. Oprócz odsetek, wierzyciel ma również prawo do rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie...

Aktualności

Kontakt

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.