Windykacja z zaliczką

Proces windykacji może być rozłożony w czasie. Jatex Finanse S.A. oferuje swoim Klientom skorzystanie z usługi windykacji z zaliczką. Wierzyciel otrzymuje w  ciągu max. 14 dni od podjęcia działań windykacyjnych, część swojej należności (min. 20%) w formie zaliczki. Pozostała kwota wierzytelności należna wierzycielowi jest przekazywana na jego rachunek po odzyskaniu należności od dłużnika.

Windykacja z zaliczką pozwala wierzycielowi na zminimalizowanie negatywnych konsekwencji braku płatności ze strony dłużnika.

Aktualności

Kontakt

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.