Windykacja

Kompleksowe rozwiązania w zakresie odzyskiwania należności stanowią najważniejszy punkt w ofercie Jatex Finanse S.A.  Oferujemy coś więcej niż klasyczną usługę windykacji należności. Indywidualne podejście do problemu stanowi gwarancję efektywności na każdym etapie naszych działań. Windykacja przedsądowa prowadzona przez Jatex Finanse zarówno realizuje cel polubownego odzyskania należności, jak również zabezpiecza przed ryzykiem utraty zaufania Państwa kontrahenta.

W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego pilnujemy, aby komornik wywiązywał się ze swoich działań w sposób rzetelny. Stanowimy zarówno wsparcie w czynnościach komorniczych jak i nadzorujemy je. Doświadczenie w czynnościach terenowych na terenie całego kraju pozwala nam dotrzeć praktycznie w każde miejsce, w którym dłużnik mógł pozostawić swój majątek.

Warunki i zasady prowadzenia prac windykacyjnych opisane są w ramowej umowie o stałej współpracy. Nie pobieramy zaliczek i opłat wstępnych, nasza prowizja uzależniona jest od sukcesu w odzyskiwaniu Państwa środków. Główny nacisk kładziemy na windykację polubowną z uwzględnieniem interesów handlowych wszystkich stron. Spłata długu następuje jednorazowo bądź w ratach w oparciu o uzgodnioną i uznaną przez strony umowę ugody.

Warunkiem zgody wierzyciela na spłatę długu w ratach jest uznanie długu przez dłużnika i zabezpieczenie jego spłaty, np. poddaniem się egzekucji bez protestu, przekazaniem weksla, przekazaniem należności w formie zabezpieczenia itd.
Brak zapłaty długu lub nie przystąpienie dłużnika do umowy ugody pozasądowej w ciągu 15 dni, skutkuje wytoczeniem powództwa sądowego. Ostateczna decyzja, co do wszczęcia postępowania sądowego zawsze zarezerwowana jest dla Klienta.

Dlaczego windykacja w Jatex Finanse S.A. jest dla Państwa najlepszym rozwiązaniem ?

  • Brak opłat przed odzyskaniem wierzytelności
  • Indywidualne podejście do każdego problemu
  • Wsparcie na każdym etapie współpracy
  • Doświadczenie gwarancją efektywności

 

Aktualności

Kontakt

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.