25-lecie firmy

Jesteśmy z Państwem już od 25 lat!

Prezes Jatex Finanse S.A.Jatex Finanse S.A. jest obecna na krajowym rynku gospodarczym od 1994 r. Przez pierwsze lata działalności firma miała charakter spółki cywilnej. W kwietniu 1998 r. przeniesiono siedzibę spółki z Gliwic do Bytomia poszerzając jednocześnie zakres jej działalności.

W sierpniu 2001 r. przekształcono spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dalszy rozwój spółki oraz plany wprowadzenie jej na Giełdę Papierów Wartościowych spowodowały, że w dniu 20.01.2012 r. przyjęła formę prawną spółki akcyjnej.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.000.000  zł i został w całości opłacony. Sto procent akcji w spółce jest w posiadaniu członków organów spółki.

Doświadczenie oraz dobra znajomość realiów polskiego rynku, połączone ze świadomością konieczności pilnego rozwiązywania problemów płynności finansowej podmiotów gospodarczych, składają się na wciąż modyfikowany i stale rozszerzany, ale zawsze realistyczny program prac prowadzonych na rzecz naszych Klientów.

Nasza oferta w ciągu ostatnich lat jest stale poszerzana o nowe produkty finansowe, w tym usługi z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, z zakresu fuzji i przejęć, faktoringu, ubezpieczenia obrotu gospodarczego, monitoringu oraz szkoleń.

Aktualności

Kontakt

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.