Restrukturyzacja

Poprzez połączenie wieloletniej praktyki gospodarczej, popartej pracą naukową z zakresu nauk o zarządzaniu, zespół pracowników i współpracowników naszej spółki oferuje pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu procesu restrukturyzacji naprawczej w przedsiębiorstwach znajdujących się w sytuacjach kryzysowych lub borykających się z problemami utraty płynności finansowej.

Sytuację przedsiębiorstwa oceniamy poprzez diagnozę przyczyn kryzysu i zastosowanie narzędzi umożliwiających odzyskanie równowagi w krótkim czasie.

Swoje cele realizujemy poprzez wdrożenie m.in. niżej przedstawionych opcji wspomaganych finansowo.

Restrukturyzacja finansowa

 • restrukturyzacja aktywów
 • zmianę lub zapewnienie finansowania zewnętrznego,
 • proces oddłużeniowy – restrukturyzacja zadłużenia
 • postępowanie układowe z wierzycielami,
 • inwestycje kapitałowe

Restrukturyzacja naprawcza

W ramach aktualnego potencjału przedsiębiorstwa:                                           

 • usprawnienie procesu zarządzania                                    
 • doskonalenie organizacji pracy i produkcji
 • wzrost jakości  wyrobów                                 
 • doskonalenie kadr                                                                  
 • doskonalenie systemu motywacyjnego

Poprzez odchudzanie przedsiębiorstwa:

 • likwidacja ogniw nieefektywnych
 • wyłączenie obiektów z produkcji
 • sprzedaż niewykorzystanego  majątku
 • zagospodarowanie majątku z udziałem  osób trzecich
 • ograniczenie asortymentu
 • redukcja zatrudnienia      

Restrukturyzacja rozwojowa

 • podejmowanie nowych sfer działania
 • odnowa asortymentu produkcji
 • nawiązanie kontaktów z nowymi dostawcami
 • zdobycie nowych rynków zbytu
 • postęp techniczny i technologiczny
 • doskonalenie struktury organizacyjnej i procesu zarządzania

Aktualności

Kontakt

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.