Mniej to w upadłościach znaczy więcej

11.04.2014

Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości w roku 2013 do sądów w kraju wpłynęło ponad 4800 wniosków o ogłoszenie upadłości. Sądy rozpatrując 4634 wnioski (więcej o 12% niż w roku 2012) wydały postanowienia o ogłoszeniu upadłości dla 926 podmiotów, w tym 748 postanowień o ogłoszeniu upadłości celem likwidacji majątku (80,71%) i 178 upadłości z możliwością zawarcia układu.

Aż  1165 wniosków o ogłoszenie upadłości zostało oddalonych ze względu na brak majątku czyli definitywne bankructwo firm. Łączna więc ilość bankrutów w  roku 2013 wyniosła nie 926 jak liczba upadłości a 2091 co stanowi sumę liczby upadłości i liczby oddalonych wniosków ze względu na brak majątku. Jeśli przyjąć, że w ostatnich latach każda bankrutująca spółka wywoływała problemy finansowe  dla średnio około 300 podmiotów to szacunek wskazuje, iż w roku 2013 aż ponad 600 tys. podmiotów miało problemy finansowe pośrednio lub bezpośrednio związane z bankructwami firm.

Z prognoz specjalistów na rok bieżący wynika, że ożywienie gospodarcze poprawi kondycje finansową polskich przedsiębiorstw i ilość bankructw (upadłości) będzie mniejsza niż w roku 2013 o 6÷8%. Część upadłości w roku bieżącym będzie konsekwencją złożonych wniosków do sądu jeszcze w roku 2013. Tylko w styczniu (61) i lutym (65) sądy ogłosiły 126 upadłości tj.: mniej o ponad 5% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jeśli przyjąć prognozę ilości bankructw w br. za trafną to należy się liczyć z tym że w ciągu całego roku 550-560 tys. podmiotów gospodarczych będzie miało problemy z płynnością finansową. Oceniając wyniki upadłości w ciągu pierwszych dwóch miesięcy br. widać, żeutrzymuje się ciągle zła koniunktura dla firm budowlanych. To w branży budowlanej można upatrywać 30-35% wszystkich przewidywanych upadłości. Wśród upadłych w tej branży poza firmami budowlanym będą hurtownie budowlane i firmy kooperujące z „budowlanką”. W widoczny sposób poprawia się szczególnie dzięki eksportowi sytuacja finansowa w branży meblarskiej i farmaceutycznej. W dalszym ciągu pojawiać się będą bankructwa w handlu detalicznym i hurtowym w branży spożywczej w tym w handlu wyrobami mięsnymi. Konsolidacja rynku ochrony mienia może powodować likwidację działalności przez małe firmy w tej branży.

Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw może ograniczać w drugim półroczu br. ilość zleceń windykacyjnych dla firm windykacyjnych, które w latach 2010-2013 powstawały jak grzyby po deszczu.

Ostrożna prognoza na rok 2014 pozwala przyjąć, iż zbankrutuje w różny sposób i zniknie z rynku 1980-2300 firm. Dalsze 60-70 tys. podmiotów zaniecha swojej działalności i zostanie wykreślonych z rejestrów handlowych. Niby ma być lepiej, ale jak widać z wyliczeń dalej stąpamy po kruchym lodzie.

 

Aktualności

Kontakt

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.