Zakup wierzytelności

Jesteśmy gotowi zakupić wymagalne, bezsporne oraz udokumentowane wierzytelności wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania od Państwa zgłoszenia wierzytelności i dokonaniu jej weryfikacji, poinformujemy Państwa czy jesteśmy zainteresowani nabyciem wierzytelności. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać następujące informacje:

  • NIP dłużnika,
  • nazwę dłużnika,
  • adres dłużnika,
  • zestawienie przysługujących Państwu należności,
  • informację o posiadanych przez Państwa zabezpieczeniach wierzytelności,
  • krótką informację o podejmowanych do tej pory działaniach w celu odzyskania należności.

Zapłata za nabywaną wierzytelność następuje zwykle w przeciągu od 7 do 21 dni roboczych od podpisania umowy zakupu.

Aktualności

Kontakt

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.