Usługi prawne

Jatex Finanse S.A. w imieniu własnym oraz na życzenie Klientów, poprzez wykwalifikowany dział prawny przygotowuje i przeprowadza postępowania sądowe i egzekucyjne przeciwko dłużnikom.

W przypadkach łamania przepisów prawa karnego przez dłużników uchylających się od zapłaty zobowiązań, uczestniczymy w procesie ujawniania i ścigania popełnionych przestępstw. Czynnie uczestniczymy w upadłościach i postępowaniach naprawczych przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością.

Dzięki stałej współpracy z komornikami sądowymi, syndykami masy upadłościowej, nadzorcami sądowymi oraz likwidatorami, odzyskujemy należności objęte postępowaniem egzekucyjnym, upadłościowym, naprawczym, czy też likwidacyjnym majątku dłużnika.

Aktualności

Kontakt

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.