Factoring

W ramach kompleksowych usług mających na celu poprawę płynności finansowej Jatex Finanse S.A. oferuje usługę faktoringu niepełnego oraz pełnego.

FAKTORING NIEPEŁNY polega na wykupywaniu wierzytelności handlowych Klienta bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta, inkasowaniu należności, kontrolowaniu terminowości zapłaty, podejmowaniu czynności zmierzających do ściągnięcia należności oraz raportowaniu o aktualnym stanie rozliczeń z kontrahentem.

FAKTORING PEŁNY polega na wykupywaniu wierzytelności handlowych Klienta z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta, inkasowaniu należności, kontrolowaniu terminowości zapłaty, podejmowaniu czynności zmierzających do ściągnięcia należności oraz raportowaniu o aktualnym stanie rozliczeń z kontrahentem.

Obydwa rodzaje faktoringu mogą dotyczyć obrotu ze wszystkimi Państwa kontrahentami, wybraną ich częścią lub zaledwie jednym kontrahentem, na rynku krajowym, jaki i zagranicznym.
Zarówno w przypadku faktoringu pełnego jak i niepełnego zapłata należnych Klientowi środków następuje w ciągu 48 godzin od podpisania umowy.

Podstawowe korzyści płynące z faktoringu to:

  • odblokowanie środków zamrożonych w należnościach,
  • uzyskanie dodatkowego źródła pozyskania środków finansowych,
  • możliwość wydłużenia odbiorcom terminu do zapłaty, co może doprowadzić do wzrostu konkurencyjności Państwa firmy i zwiększenia obrotów,
  • skrócenie cyklu spływu należności,
  • poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców.

Jeśli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy w zakresie w/w usług to prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego oraz o przesłanie następujących dokumentów: F01, bilansu oraz rachunku zysków i strat. Niezwłocznie po otrzymaniu w/w dokumentów przedstawimy Państwu szczegółową ofertę./p>

Naszą ofertę wyróżnia minimum formalności przy zgłaszaniu wierzytelności oraz niska cena. Elastyczne podejście powoduje, że jesteśmy gotowi objąć faktoringiem wierzytelności powstałe także w tzw. „branżach o podwyższonym ryzyku”. Również zła kondycja finansowa klienta ubiegającego się o objęcie jego wierzytelności faktoringiem, nie wyklucza przyznania mu limitu.
Rozpatrzenie wniosku o przyznanie limitu faktoringu jest całkowicie bezpłatne.

Aktualności

Contact

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.