News

28.01.2014
Czy wiesz, że monitorowanie systemu płatności przez znaną specjalistyczną firmę zewnętrzną poprawia w znaczny sposób dyscyplinę płatniczą wśród kontrahentów? Kontrahent podejmując decyzję o kolejności i skali spłaty swoich zobowiązań, zawsze kieruje się zasadą „najpierw płać tam gdzie musisz...
28.01.2014
Obowiązująca od 28 kwietnia 2013 r. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych pozwala obciążyć dłużnika kosztami, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należnych mu pieniędzy. Oprócz odsetek, wierzyciel ma również prawo do rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie...
20.01.2014
W ciągu ostatnich dwunastu lat w Polsce wartość obsługiwanych wierzytelności przez firmy windykacyjne wzrosła o 210% z 16,2 mld zł. w 2010 r. do 34 mld zł. w roku 2012. Wraz z rozwojem rynku należności trudno ściągalnych wzrasta konkurencja w branży windykacyjnej. Nowo powstałe w ostatnich...

Aktualności

Contact

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.