Rynek windykacji w polsce ciągle rośnie

20.01.2014

W ciągu ostatnich dwunastu lat w Polsce wartość obsługiwanych wierzytelności przez firmy windykacyjne wzrosła o 210% z 16,2 mld zł. w 2010 r. do 34 mld zł. w roku 2012.

Wraz z rozwojem rynku należności trudno ściągalnych wzrasta konkurencja w branży windykacyjnej. Nowo powstałe w ostatnich dwóch latach firmy windykacyjne jeszcze bez doświadczenia, chcąc pozyskać należności zaniżają ceny usług windykacyjnych, sprowadzając je do poziomu nieopłacalnego biznesowo.

Tylko w roku 2012 dynamika wzrostu ilości windykowanych należności do roku poprzedniego wzrosła o 36%. Aż 66% windykowanych należności to należności masowe, zarządzane przez fundusze sekurytyzacyjne. Około 33% windykowanych należności to należności za faktury w obrocie gospodarczym.

Wzrost konkurencji pomiędzy firmami windykacyjnymi,powoduje stały wzrost cen za pakiety należności. O ile do roku 2008 średnia cena za pakiet należności wynosiła od 8% do 13% to w roku 2011 już 17,39%, a w roku ubiegłym coraz częściej pojawiały się oferty zakupu za ponad 20%, a za pakiety należności telekomunikacyjnych ceny dochodziły do 30-40% wartości nominalnej. Pogarszające się warunki ekonomiczne działalności firm windykacyjnych powodują, iż największe firmy z tego rynku poszukują możliwości rozwojowych na rynkach zagranicznych: Rumunia, Bułgaria, Czechy, Słowacja czy ostatnio Rosja.

Jednocześnie ograniczanie kosztów własnych przez windykatorów skutkuje ograniczeniami w windykacji i powoduje wzrost wskaźnika bezskutecznych windykacji. Wydłuża się także średni czas windykacji.

Mając na uwadze, że tak naprawdę krajowy rynek dopiero w tym roku odczuwa skutki kryzysu gospodarczego, można przewidywać uwzględniając także prognozy wzrost w br. ilości upadłości, dalszy wzrost wartości należności kierowanych do windykacji zewnętrznej.

Symptomy pogarszania się dyscypliny płatności za faktury są wyraźnie widoczne. Wydłużył się w b.r. średni termin odroczenia terminu płatności z 22 do 26 dni. Tylko 30% należności płaconych jest w terminie i do 30 dni po nim. Aż 70% należności płaconych jest z opóźnieniem większym niż 30 dni, a 7,2% po upływie kolejnych 90 dni (wskaźnik dla Europy wynosi 4,3%). Do 42,3% wzrósł udział sprzedaży z odroczonym terminem płatności w sprzedaży krajowej.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy średni czas oczekiwania na płatność przez krajową firmę wzrósł z 51 dni do 69 dni (wydłużenie czasu oczekiwania o 35,3%).& Łączna wartość należności nieuregulowanych na rynku krajowym przez okres ponad 90 dni wzrosła w br. do 7,2 mld zł.

O 20% wzrosła w b.r. ilość należności nieściągalnych, bezpowrotnie utraconych (bankructwa, bezskuteczne egzekucje, wyłudzenia).

Utrzymanie właściwych przepływów finansowych i ściągnięcie skutecznie zaległych należności będzie wyzwaniem dla firm w drugim półroczu br.

Od 19% do 22,9% przedsiębiorstw już dzisiaj sygnalizuje, że są to największe obecnie dla nich zagrożenia.

W zaistniałej sytuacji szczególnego znaczenia nabierają:

  • dobra znajomość sytuacji gospodarczej partnerów biznesowych,
  • skuteczne monitorowanie płatności należności,
  • skuteczna (nie zawsze najtańsza) windykacja z udziałem sprawdzonych partnerów z rynku windykacyjnego.

Z badań za ostatnie lata wynika, że należności dochodzone po terminie płatności do 90 dni ściągalne są w 87%-96%, a starsze jak 180 dni tylko w 51%-55%.

Decyzje - monitorować czy windykować to decyzje biznesowe, których znaczenie szczególnie wzrasta wraz ze wzrostem zagrożeń na rynku.

 

Tomasz Mazepa

Analityk Działu Handlowego

JATEX FINANSE S.A.

Źródło danych statystycznych: ATRADIUS

Aktualności

Contact

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.