Vindication

Warunki i zasady prowadzenia prac windykacyjnych opisane są w ramowej umowie o stałej współpracy. Nie pobieramy zaliczek i opłat wstępnych, nasza prowizja uzależniona jest od sukcesu w odzyskiwaniu Państwa środków. Główny nacisk kładziemy na windykację polubowną z uwzględnieniem interesów handlowych wszystkich stron. Spłata długu następuje jednorazowo bądź w ratach w oparciu o uzgodnioną i uznaną przez strony umowę ugody.

Warunkiem zgody wierzyciela na spłatę długu w ratach jest uznanie długu przez dłużnika i zabezpieczenie jego spłaty, np. poddaniem się egzekucji bez protestu, przekazaniem weksla, przekazaniem należności w formie zabezpieczenia itd.
Brak zapłaty długu lub nie przystąpienie dłużnika do umowy ugody pozasądowej w ciągu 15 dni, skutkuje wytoczeniem powództwa sądowego. Ostateczna decyzja, co do wszczęcia postępowania sądowego zawsze zarezerwowana jest dla Klienta.

Aktualności

Contact

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.