Management

O wysokiej jakości oferowanych usług decyduje profesjonalizm naszych pracowników. Nasz zespół zorientowany jest na sukces i pełne zaspokojenie Państwa potrzeb.
Zarząd Jatex Finanse S.A. pracuje w następującym składzie:

dr Krzysztof J. Korcz - Prezes Zarządu
Maciej Stachowicz - V-ce Prezes Zarządu
Wojciech J. Korcz, MBA - V-ce Prezes Zarządu

Wszyscy członkowie Zarządu Jatex Finanse S.A. mają wieloletnie doświadczenie w pracy na kierowniczych stanowiskach, poparte kierunkowym wykształceniem. Większość z nich pracuje w spółce, nieprzerwanie od dnia jej powstania. Pozwoliło to na umocnienie pozycji Jatex Finanse S.A. na rynku oraz wieloletnią współpracę z jego Partnerami.

Jerzy Korcz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Czynny i znaczący udział w pracach Zarządu ma Pan Jerzy Korcz, który po 15 latach obejmowania stanowiska Prezesa Zarządu Jatex Finanse S.A. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wyrażając uznanie i podziękowanie panu Jerzemu Korczowi za dotychczasowy wkład pracy w rozwój spółki powołało go na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Aktualności

Contact

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.