Insurance receivables

Będąc partnerem jednego z najszybciej rozwijających się krajowych towarzystw ubezpieczeniowych, oferujemy Państwu cały wachlarz polis ubezpieczeniowych- od ubezpieczeń należności krajowych poprzez ubezpieczenia na życiem, a na ubezpieczeniach majątkowych kończąc. Oferta ubezpieczenia należności krajowych kierowana jest do przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dokonują sprzedaży towarów lub świadczą usługi z odroczonym terminem zapłaty (w kredycie kupieckim).

Ubezpieczenie należności ma na celu:

  • przeniesienie ryzyka niewypłacalności kontrahenta na firmę ubezpieczającą,
  • wypłatę odszkodowania w przypadku niewypłacalności kontrahenta,
  • zwiększenie bezpieczeństwa działalności gospodarczej prowadzonej w systemie odroczonego terminu płatności tzw. kredytu kupieckiego.

Proponujemy ubezpieczenie wszystkich Państwa kontrahentów, bądź ustalonej w toku negocjacji grupy kontrahentów, w ramach limitów indywidualnych bądź automatycznych.

Limity ubezpieczeniowe ustalane są na podstawie analizy danych dotyczących kontaktów handlowych z kontrahentem oraz analizy dostępnych informacji o jego stanie finansowym. Ubezpieczenie obejmuje należności bezsporne i należycie udokumentowane.

W momencie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel dokonuje wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty kompletnego zgłoszenia szkody.
W przypadku należności zagranicznych, możliwe jest ustalenie zasad rozliczeń na podstawie waluty polskiej lub obcej. Kwestie te podlegają szczegółowym ustaleniom w drodze negocjacji.

Aktualności

Contact

Jatex Finanse S.A.

ul. Dworcowa 12

41-902 Bytom

+ 48 32 388 79 00 

+ 48 32 388 79 30

2014 | Jatex Finanse S.A.